RS62 SI0002102570

ISIN:SI0002102570
Oznaka VP:RS62
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:23.1.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:RSL 62
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 12
Druge bistvene sestavine: DATUM DOSPETJA VREDNOSTNEGA PAPIRJA:
23. marec 2017;

OBRESTNA MERA:
fiksna obrestna mera 3,5% letno.

VALUTA IZPLAČILA:
EUR

NAČIN IZPLAČILA:
Nominalna vrednost obveznice se izplača v enkratnem znesku na datum dospetja obveznic, oz. v kolikor datum dospetja ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo za nazaj na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oz. v kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Upravičenec do plačila glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti takšnega plačila. Upravičenec do plačila obresti od obveznic je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti plačila obresti. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana