RS65 SI0002102935

ISIN:SI0002102935
Oznaka VP:RS65
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:2.4.2009
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 4.375 02/04/14
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:30.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.500.000.000 €, z obrestno mero v višini 4,375 odstotkov letno in zapadlostjo 2.4.2014 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih, (Uradni list RS št. 23/1999, 75/2002, 114/2006 in 67/2007, v nadaljevanju "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD d.d., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD"). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana