RS70 SI0002103164

ISIN:SI0002103164
Oznaka VP:RS70
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.3.2011
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 5.125 30/03/26
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:1.774.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/5.1250 BD 20260330 GOVT GTD
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: »Določila in pogoji obveznic:
1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.500.000.000 €, z obrestno mero v višini 5,125 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2026 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010 in 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 67/2007 in 58/2009, v nadaljevanju "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru vrednostnihveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana