OZ2 SI0002103321

ISIN:SI0002103321
Oznaka VP:OZ2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:19.4.2013
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:OSEMNAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 16.10.2014
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBZTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Zaveza izdajatelja:

Zakladna menica OZ2 je diskontni vrednostni papir. Izdajatelj se zavezuje, da bo na dan dospetja zakladnih menic OZ2 imetniku vsake zakladne menice izplačal znesek 1.000,00 EUR, pri čemer izdajatelj razen nominalnega zneska zakladne menice ni dolžan imetniku izplačati nobenih obresti ali drugega zneska.

- Sprememba obveznosti in pravic iz zakladnih menic, skupščina imetnikov zakladnih menic:

.10.1 Definicije
V tej točki imajo naslednji izrazi naslednje pomene:
(a) "zakladne menice" so vse zakladne menice, ki pripadajo isti seriji in imajo rok dospetja daljši od enega leta, "zakladna menica" pa je vsaka od teh zakladnih menic.
(b) “dolžniški vrednostni papirji" so zakladne menice in vsi drugi dolžniški vrednostni papirji, ki jih je v eni ali več serijah izdala Republika Slovenija, izdani z rokom dospetja daljšimveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana