RS72 SI0002103396

ISIN:SI0002103396
Oznaka VP:RS72
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.4.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 1.75 09/10/17
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/1.7500 BD 20171009 GOVT GTD
Zajem podatka:30.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: 1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.000.000.000 €, z obrestno mero v višini 1,75 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2017 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 67/200, 58/2009 in 78/2011 v nadaljevanju "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"), ki ga vodi KDD d.d., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju "KDD").več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana