OZ3 SI0002103438

ISIN:SI0002103438
Oznaka VP:OZ3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.10.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:OSEMNAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 14/04/2016
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBZTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Zaveza izdajatelja:
Zakladna menica OZ3 je diskontni vrednostni papir. Izdajatelj se zavezuje, da bo na dan dospetja zakladnih menic OZ3 imetniku vsake zakladne menice izplačal znesek 1.000,00 EUR, pri čemer izdajatelj razen nominalnega zneska zakladne menice ni dolžan imetniku izplačati nobenih obresti ali drugega zneska.

- Presečni dan:
Za imetnika zakladnih menic na dan njihove dospelosti se šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov zakladnih menic v centralnem registru na tretji delovni dan, po zaključku trgovanja, pred dnem dospelosti zakladne menice.

- Sprememba obveznosti in pravic iz zakladnih menic, skupščina imetnikov zakladnih menic:

.10.1 Definicije
V tej točki imajo naslednji izrazi naslednje pomene:
(a) "zakladne menice" so vse zakladne menice, ki pripadajo isti seriji in imajo rok dospetja daljši odveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana