RS73 SI0002103453

ISIN:SI0002103453
Oznaka VP:RS73
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:4.11.2014
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 2.25 25/03/22
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/2.2500 BD 20220325 GOVT GTD
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC RS73

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.000.000.000,00 €, z obrestno mero v višini 2,250 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2022 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 110/2011, 14/2013 – popravek in 101/2013) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 67/200, 58/2009 in 78/2011 v nadaljevanju "ZNVP") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralni Register"),več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana