SOS3 SI0002103529

ISIN:SI0002103529
Oznaka VP:SOS3
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:24.6.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5727847
LEI:5493008PLV3K7YYQ6V14
Izdajatelj:SDH, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Slovenski državni holding, d.d.
Naslov:Mala ulica 005, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SDH, 24/06/2020
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:SOS/2.5000 BD 20200624 UNSEC
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 6
Druge bistvene sestavine: • obrestna mera:

Obrestna mera je, do vključno Dneva prenehanja omejitev, nespremenljiva in znaša 2,50 odstotka letno. V primeru, da izdajatelj posreduje imetnikom obveznic zavezujočo ponudbo za odkup vseh obveznic, se obrestna mera po datumu, ko izdajatelj plača kupnino imetnikom, ki so sprejeli odkupno ponudbo (Datum Prenehanja Omejitev), zviša za vse neodkupljene obveznice na 3,00 odstotka letno.

• ostale bistvene sestavine obveznice v skladu z nalogom izdajatelja:

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

Obveznice družbe Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: "Izdajatelj") v skupnem nominalnem znesku do 150.000.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 2,50 odstotka letno in zapadlostjo leta 2020 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 13: "Obveznice")več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana