RS76 SI0002103552

ISIN:SI0002103552
Oznaka VP:RS76
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:7.8.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 3.125 07/08/45
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:2.111.268
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/3.1250 BD 20450807 GOVT GTD
Zajem podatka:17.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 23
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC

V nadaljevanju so navedena določila in pogoji Obveznic, ki bodo (skupaj z dopolnili in spremembami) veljali za vsako izmed Obveznic in bodo vključeni v nalog za izdajo Obveznic.

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 300.000.000 €, z obrestno mero v višini 3,125 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2045 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 110/2011, 14/2013 – popravek in 101/2013) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/2007več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana