OZ5 SI0002103560

ISIN:SI0002103560
Oznaka VP:OZ5
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:8.10.2015
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:OSEMNAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 06/04/2017
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBZTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: - Zaveza izdajatelja:
Zakladna menica OZ5 je diskontni vrednostni papir. Izdajatelj se zavezuje, da bo na dan dospetja zakladnih menic OZ5 imetniku vsake zakladne menice izplačal znesek 1.000 EUR, pri čemer izdajatelj razen nominalnega zneska zakladne menice ni dolžan imetniku izplačati nobenih obresti ali drugega zneska.

- Presečni dan:
Unovčevanje obveznosti iz zakladnih menic bo izdajatelj izpolnjeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana , na račune evidentiranih imetnikov zakladnih menic oziroma njihovih pooblaščencev na dan dospelosti zakladnih menic. Za imetnika zakladnih menic na dan njihove dospelosti se šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov zakladnih menic v centralnem registru vrednostnih papirjev v KDD na tretji delovni dan, po zaključku trgovanja,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana