RS77 SI0002103602

ISIN:SI0002103602
Oznaka VP:RS77
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:3.3.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 2.250 03/03/32
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:3.930.919
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/2.2500 BD 20320303 GOVT GTD
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 18
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC

V nadaljevanju so navedena določila in pogoji Obveznic, ki bodo (skupaj z dopolnili in spremembami) veljali za vsako izmed Obveznic in bodo vključeni v nalog za izdajo Obveznic.

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL

Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.500.000.000 €, z obrestno mero v višini 2,250 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2032 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 110/2011, 14/2013 – popravek, 101/2013, 55/2015 in 95/2015) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjihveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana