RS78 SI0002103677

ISIN:SI0002103677
Oznaka VP:RS78
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:3.11.2016
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 1.750 03/11/40
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:3.150.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/1.7500 BD 20401103 GOVT GTD
Zajem podatka:21.3.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 11
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC

V nadaljevanju so navedena določila in pogoji Obveznic, ki bodo (skupaj z dopolnili in spremembami) veljali za vsako izmed Obveznic in bodo vključeni v nalog za izdajo Obveznic.

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.000.000.000 €, z obrestno mero v višini 1,750 odstotka letno in zapadlostjo leta 2040 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF)) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) (v nadaljevanju "ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (v nadaljevanju "Centralniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana