RS88 SI0002104196

ISIN:SI0002104196
Oznaka VP:RS88
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.7.2021
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 0.125 01/07/31
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:1.339.946
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/0.125 BD 20310701 GOVT GTD
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Trajnostne obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: "Republika") v skupnem nominalnem znesku 1.000.000.000 €, z obrestno mero v višini 0,125 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2031 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: "Obveznice") so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) ("ZNVP-1") in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev ("Centralni Register"), ki ga vodi KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija ("KDD"). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdaniveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana