OZ18 SI0002104337

ISIN:SI0002104337
Oznaka VP:OZ18
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.4.2023
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:OSEMNAJSTMESEČNA ZAKLADNA MENICA 10/10/2024
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:58.042
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBZTFR
FISN:RS/DISC BD 20241010 GOVT GTD
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: - Izpolnitev denarne obveznosti iz zakladnih menic:

Zakladna menica je diskontni vrednostni papir. Izdajatelj bo obveznost iz naslova zakladne menice izplačal ob dospelosti, v skladu z amortizacijskim načrtom, v znesku nominalne vrednosti zakladnih menic, na način določen v točki »Način izpolnitve denarnih obveznosti«. Obresti so obračunane vnaprej in se ob izdaji zakladne menice odštevajo v obliki diskonta od njene nominalne vrednosti.

- Način izpolnitve denarnih obveznosti:

Skladno z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je izdajatelj dolžan vsa korporacijska dejanja, kamor spadajo tudi izpolnitve obveznosti iz zakladnih menic kot nematerializiranih vrednostnih papirjev, izvesti preko KDD in njenih članov, ki vodijo račune imetnikov. Denarne obveznosti iz zakladnih menic bo izdajatelj tako izpolnjeval v skladu s pravili poslovanjaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana