RS94 SI0002104592

ISIN:SI0002104592
Oznaka VP:RS94
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:23.2.2024
Matična ali KID št. izdajatelja:5854814
LEI:485100000LWQHIX4XX88
Izdajatelj:REPUBLIKA SLOVENIJA
Izdajatelj (dolgi naziv):REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov:GREGORČIČEVA ULICA 020, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:SLOREP 3.400 23/02/27
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:261.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFTFR
FISN:RS/3.400 BD 20270223 GOVT GTD
Zajem podatka:26.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: DOLOČILA IN POGOJI OBVEZNIC

1. OBLIKA, NOMINALNI ZNESEK IN IMETNIŠTVO; VALUTA PLAČIL
Obveznice Republike Slovenije (v nadaljevanju: Republika) v skupnem nominalnem znesku 261.000.000,00 €, z obrestno mero v višini 3,400 odstotkov letno in zapadlostjo leta 2027 (v nadaljevanju, skupaj z morebitnimi nadaljnjimi izdajami iste serije v skladu s Pogojem 12: Obveznice) so nematerializirane imenske obveznice v nominalnem znesku po 1.000 €.
Obveznice so izdane na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF) in v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) (ZNVP-1) in so vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev (Centralni Register), ki ga vodi KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana, Slovenija (KDD). Obveznice ne bodo v nobenem primeru izdane v obliki globalnih ali materializiranih obveznic, niti zanje ne bodo izdani obrestni kuponi. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana