CAKR SI0021112188

ISIN:SI0021112188
Oznaka VP:CAKR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:19.3.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:1814265
LEI:
Izdajatelj:Casino Kobarid d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):CASINO KOBARID, igre na srečo in gostinstvo d.d.
Naslov:STARO SELO 060A, 5222 KOBARID, SLOVENIA
Ime VP:CASINO KOBARID, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:N/A
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Za prenos in pridobitev navadnih delnic s pravico do upravljanja je potrebno predhodno soglasje ministra, pristojnega za finance, v skladu z 2. odstavkom 56. člena Zakona o igrah na srečo (ZIS-UPB1 Ur.l.134/03) - vinkulirane delnice.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana