SPAR SI0021113749

ISIN:SI0021113749
Oznaka VP:SPAR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:30.6.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:2211254
LEI:315700RO18UEKF9GP419
Izdajatelj:Sparkasse d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA SPARKASSE d.d.
Naslov:CESTA V KLEČE 015, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA SPARKASSE, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:240.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:SPA/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: NAČIN OMEJITVE PRENOSLJIVOSTI:
Delnice niso prosto prenosljive, za prenos je potrebno pisno soglasje skupščine banke (5.5 točka statuta družbe Banka Sparkasse d.d.).

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana