NLBR SI0021117344

ISIN:SI0021117344
Oznaka VP:NLBR
Vrsta VP:Navadne (redne) delnice
Prva izdaja:9.10.2017
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB, REDNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:20.000.000
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:ESVTFR
FISN:NLB/ORD SH VTG FPD NPV
Zajem podatka:11.4.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 19
Druge bistvene sestavine: - Omejitev prenosljivosti:

- Za prenos delnic banke, s katerim pridobitelj, skupaj z delnicami, katerih imetnik je pred takšno pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, je potrebno dovoljenje banke.
- O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet.
- Banka zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekoračil delež 25% (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravic, povečan za eno delnico.
- Ne glede na določilo prvega odstavka, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnihveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana