KBP SI0021200025

ISIN:SI0021200025
Oznaka VP:KBP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:14.3.1996
Matična ali KID št. izdajatelja:5300614
LEI:
Izdajatelj:KBT Ljubljana - v stečaju
Izdajatelj (dolgi naziv):KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV d.d. Ljubljana, Beethovnova 14 - v stečaju
Naslov:BEETHOVNOVA ULICA 014, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:30.000,00 SIT
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Prinosniški
CFI koda:EPNEPB
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 3
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Prednost pri izplačilu fiksne dividende na nominalno vrednost delnice najmanj v višini povprečne letne obrestne mere Komercialne banke Triglav, d.d., za vezane hranilne vloge nad 12 mesecev, povečane za 5%, veljavne v letu, za katero se izplačujejo dividende. Kot obrestna mera se smatra revalorizacijski in realni del.

Prednost pred imetniki navadnih delnic pri poplačilu v stečajnem oziroma likvidacijskem postopku banke v višini nominalne vrednosti delnic in poleg tega še pravica do participacije na preostali stečajni oziroma likvidacijski masi v višini razlike med že prejetim poplačilom in zneskom, ki bi prednostnim delnicam pripadal glede na njihovo udeležbo v strukturi osnovnega kapitala banke.

GLASOVALNA PRAVICA:
Prednostne delnice so brez glasovalne pravice, razen v primeru, da v 2 zaporednih letih fiksna dividenda ni bilaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana