BCEP SI0021200322

ISIN:SI0021200322
Oznaka VP:BCEP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:12.10.1999
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, PREDNOSTNE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNEPR
FISN:N/A
Zajem podatka:21.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Prednostne delnice prve izdaje imajo pravico do prednostnega izplačila fiksne dividende v višini najmanj 6% od pripadajočega zneska ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu. V primeru, da ni možno izplačilo celotne dividende, se izplačilo izvrši delno.

GLASOVALNA PRAVICA:
Imetniki prednostnih delnic nimajo pravice do glasovanja na skupščini delničarjev banke, razen v primerih, določenih v 9., 38. in 39. členu Statuta Banke Celje d.d., z dne 17. 6. 1999, in ob statusnih spremembah v banki.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana