PRBP SI0021200405

ISIN:SI0021200405
Oznaka VP:PRBP
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:15.5.2000
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, PREDNOSTNE IMENSKE
Nominalni znesek:Ni nominalnega zneska - KOSOVNI VREDNOSTNI PAPIR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNEFR
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 7
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE PRAVICE:
Pravica do prednostne dividende v višini 3% od knjigovodske vrednosti delnice, pred izplačilom dividende imetnikom navadnih delnic. Prednostna delnica daje imetnikom poleg prednostne dividende pravico do izplačila nadaljnjih dividend, enako kot imetnikom navadnih delnic, po tem, ko tudi imetniki navadnih delnic dobijo dividendo v višini 3% od knjigovodske vrednosti delnic. Če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izplačan v celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo prednostni delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki ne izplačajo.

Ob prenehanju družbe prejmejo ob likvidaciji ali stečaju družbe prednostni delničarji, potem ko so poplačani ali ustrezno zavarovani upniki, najprej neporavnane deleže od dobička. Preostala masa se razdeli vsem delničarjem, ne glede na to, ali so imetniki navadnih ali prednostnih delnic,več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana