PPDG SI0021200645

ISIN:SI0021200645
Oznaka VP:PPDG
Vrsta VP:Prednostne (ugodnostne) delnice
Prva izdaja:7.12.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:1582330
LEI:48510000T1H6K8NW5369
Izdajatelj:SKUPINA PRVA d.d. Angleški prevod skrajšane firme: PRVA GROUP plc.
Izdajatelj (dolgi naziv):SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.
Naslov:Fajfarjeva ulica 033, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:PRVA GROUP PLC., PREDNOSTNE
Nominalni znesek:42,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:EPNEFR
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: VSEBINA PREDNOSTNE DELNICE:
Delnice razreda B so kumulativne in dajejo njihovim imetnikom poleg pravic, ki so določene s statutom za delnice razreda A, z izjemo glasovalnih pravic še pravico do zajamčene letne fiksne dividende v višini 6 % od nominalne vrednosti delnice (v nadaljevanju: Fiksna dividenda), razen v letih in pod pogoji določenimi v naslednjem odstavku.
V vsakem izmed poslovnih let 2010, 2011 in 2012 (vsako posebej imenovano tudi »relevantno PL«) so imetniki delnic razreda B upravičeni samo do dividende v višini 0,01 EUR na delnico razreda B (namesto Fiksne dividende), pod pogojem, (v nadaljevanju: Pogoj), da v času odločanja o delitvi dobička v zvezi z zadnjim končanim relevantnim PL skupščina, na kateri se odloča o delitvi dobička za relevantno PL, sprejme sklep o:
a) povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem kapitalskih rezerv, na podlagi česar bo vsakveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana