MPEU SI0021400013

ISIN:SI0021400013
Oznaka VP:MPEU
Vrsta VP:Standard (vanilla) investment funds/mutual funds
Prva izdaja:31.5.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:3710912
LEI:3157000ZT6JG5254SN26
Izdajatelj:ALTA Skladi d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Naslov:ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:Delniški podsklad ALTA EUROPE
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CIOGEU
FISN:ALS MPEU/MUT FD UT
Zajem podatka:12.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: Investicijski kuponi z oznako MPEU so bili dne 31.05.2006 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: MP-EUROSTOCK.SI,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• MEDVEŠEK PUŠNIK, družba za upravljanje, d.d., Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana,
• matična številka: 1795058,
o CFI koda: EUOMSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
• pravica do izplačilaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana