PBGS SI0021400039

ISIN:SI0021400039
Oznaka VP:PBGS
Vrsta VP:Standard (vanilla) investment funds/mutual funds
Prva izdaja:17.11.2006
Matična ali KID št. izdajatelja:5822416
LEI:549300WLK330OXO4QV57
Izdajatelj:SAVA INFOND d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Naslov:Ulica Eve Lovše 007, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:Infond Smart Quality,delniški podsklad razvit.trg.
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CIOGEU
FISN:IND PBGS/MUT FD UT
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 10
Druge bistvene sestavine: Investicijski kuponi z oznako PBGS so bili dne 17.11.2006 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: Probanka globalni naložbeni sklad,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• PROBANKA družba za upravljanje d.o.o., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor,
• matična številka: 5827876,
o CFI koda: EUOMSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi od uvrstitve na Ljubljansko borzo d.d. dalje,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana