INDGL SI0021401128

ISIN:SI0021401128
Oznaka VP:INDGL
Vrsta VP:Standard (vanilla) investment funds/mutual funds
Prva izdaja:26.9.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5822416
LEI:549300WLK330OXO4QV57
Izdajatelj:SAVA INFOND d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Naslov:Ulica Eve Lovše 007, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:Infond Globalni fleksibilni, mešani fleks.podsklad
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CIOGLU
FISN:IND INDGL/MUT FD UT
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: Investicijski kuponi z oznako INDGL so bili dne 26.09.2008 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: Uravnoteženi vzajemni sklad Infond Global,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• KBM-Infond družba za upravljanje d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
• matična številka: 5822416,
o CFI koda: EUOGSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
• pravicaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana