INDDY SI0021401136

ISIN:SI0021401136
Oznaka VP:INDDY
Vrsta VP:Standard (vanilla) investment funds/mutual funds
Prva izdaja:10.10.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5822416
LEI:549300WLK330OXO4QV57
Izdajatelj:SAVA INFOND d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Naslov:Ulica Vita Kraigherja 005, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:Infond Globalni delniški, delniški podsklad
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CIOGEU
FISN:IND INDDY/MUT FD UT
Zajem podatka:7.12.2022
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 4
Druge bistvene sestavine: Investicijski kuponi z oznako INDDY so bili dne 10.10.2008 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: Delniški vzajemni sklad Infond Dynamic,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• KBM-Infond družba za upravljanje d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
• matična številka: 5822416,
o CFI koda: EUOGSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasi investicijski kupon,
• pravica doveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana