PBDAI SI0021401219

ISIN:SI0021401219
Oznaka VP:PBDAI
Vrsta VP:Standard (vanilla) investment funds/mutual funds
Prva izdaja:18.9.2008
Matična ali KID št. izdajatelja:5822416
LEI:549300WLK330OXO4QV57
Izdajatelj:SAVA INFOND d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):SAVA INFOND, družba za upravljanje, d.o.o.
Naslov:Ulica Eve Lovše 007, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:Infond Megatrendi, delniški podskl. razvit. trgov
Nominalni znesek:1 ENOTA PREMOŽENJA
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:
CFI koda:CIOGEU
FISN:IND PBDAI/MUT FD UT
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: Investicijski kuponi z oznako PBDAI so bili dne 18.09.2008 vpisani v centralni register z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
o vrsta vrednostnega papirja: investicijski kuponi vzajemnega sklada,
o ime vzajemnega sklada: Indeksni vzajemni sklad PB Agriculture Index,
o družba za upravljanje, ki je izdajatelj investicijskih kuponov:
• PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,
• matična številka: 5827876,
o CFI koda: EUOGSN,
o investicijski kuponi so imenski,
o investicijski kuponi so prosto prenosljivi od uvrstitve na organiziran trg vrednostnih papirjev dalje,
o investicijski kupon se glasi na 1 (eno) enoto premoženja vzajemnega sklada,
o vsebina pravic, ki izhajajo iz investicijskega kupona:
• pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja vzajemnegaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana