VIP5 SI0022100869

ISIN:SI0022100869
Oznaka VP:VIP5
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:9.12.1998
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA VIPA, OBVEZNICE 5. IZDAJE
Nominalni znesek:200,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 6 % letno. Obresti se obračunavajo na linearni način. Glavnica in obresti se izplačujejo obročno v polletnih obrokih. Prvi obrok obresti zapade v izplačilo 15. 1. 1999, zadnji pa 15. 7. 2008. Prvi obrok glavnice zapade v izplačilo 15. 1. 2001, zadnji pa 15. 7. 2008.

PRESEČNI DAN:
Terjatve se bodo vnovčevale na dan zapadlosti v zakonsko predpisanem roku na podlagi evidence lastništva v centralni Klirinško depotni družbi na dan zapadlosti kupona obveznice.

VSEBINA PODREJENOSTI:
Obveznice so glede poplačila ob stečaju oziroma likvidaciji banke podrejene čistim dolžniškim instrumentom.

PRIPOJITEV IZDAJATELJA:
Izdajatelj Banka Vipa d.d. je prenehal zaradi pripojitve k prevzemni družbi Abanka Vipa d.d., ki je bila vpisana v sodni register na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani Srg2002/08528.več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana