VIP6 SI0022101131

ISIN:SI0022101131
Oznaka VP:VIP6
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:26.1.2000
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA VIPA, OBVEZNICE 6. IZDAJE
Nominalni znesek:200,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,5% letno. Obresti se obračunavajo na linearni način. Obresti in glavnica se izplačujejo obročno v polletnih obrokih. Prvi obrok obresti zapade v izplačilo 9. 3. 2000, zadnji pa 9. 9. 2009. Prvi obrok glavnice zapade v izplačilo 9. 3. 2002, zadnji pa 9. 9. 2009. Moratorij na odplačilo glavnice je dve leti.

PRESEČNI DAN:
Terjatve se bodo vnovčevale na dan zapadlosti v zakonsko predpisanem roku na podlagi evidence lastništva v KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan zapadlosti kupona obveznice.

VSEBINA PODREJENOSTI:
V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja ima imetnik obveznice pravico do poplačila terjatve na podlagi obveznice šele po poplačilu vseh navadnih (nepodrejenih) terjatev.

PRIPOJITEV IZDAJATELJA:
Izdajatelj Banka Vipa d.d. je prenehal zaradi pripojitveveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana