VIP7 SI0022101420

ISIN:SI0022101420
Oznaka VP:VIP7
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:1.6.2001
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA VIPA, OBVEZNICE 7. IZDAJE
Nominalni znesek:200,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 6,2% letno. Obresti, ki dospevajo v plačilo na dan dospelosti posameznega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od vsakokratnega valoriziranega zneska glavnice na dan dospelosti plačila obresti na konformni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu. Zapadli kuponi se izplačujejo polletno. Prvi obrok obresti zapade v izplačilo 18. 6. 2001, zadnji pa 18. 12. 2010. Prvi obrok glavnice zapade v izplačilo 18. 6. 2003, zadnji pa 18. 12. 2010.

PRESEČNI DAN:
Vnovčenje obveznosti iz obveznic bo izdajatelj opravljal na podlagi evidence lastništva v centralnem registru vrednostnih papirjevveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana