ZVM1 SI0022101719

ISIN:SI0022101719
Oznaka VP:ZVM1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:28.6.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5063400
LEI:48510000OGX4W2DFYV52
Izdajatelj:Zavarovalnica Sava, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
Naslov:Ulica Eve Lovše 007, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:ZAVAROVALNICA MARIBOR, OBV. 1.IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera znaša TOM + 5,0% letno. Realna obrestna mera v višini 5,0% letno je nespremenljiva. Obresti se obračunavajo na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti, ki dospejo v izplačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračuna za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačil obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v izplačilo polletno za nazaj, vsakega 25. 5. in 25. 11. v letu, do končne dospelosti glavnice obveznice, pri čemer se obresti, ki zapadejo 25. 5. 2009, izplačajo skupaj z dospelostjo glavnice, to je 25. 5. 2009.

PRESEČNI DAN:
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznice se šteje oseba, ki je navedena v seznamu imetnikov obveznicveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana