ZTI1 SI0022101750

ISIN:SI0022101750
Oznaka VP:ZTI1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:14.8.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5063426
LEI:485100000H18G4S3LT79
Izdajatelj:ZAVAROVALNICA TILIA, d.d. Novo mesto
Izdajatelj (dolgi naziv):ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo
Naslov:SEIDLOVA CESTA 005, 8000 NOVO MESTO, SLOVENIA
Ime VP:ZAVAROVALNICA TILIA, OBV. 1.IZD (PODREJENE)
Nominalni znesek:41,73 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:16.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera znaša TOM + 4,0% letno. Realna obrestna mera v višini 4,0% letno je nespremenljiva. Obresti se obračunavajo na dan dospelosti plačila obresti na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila obresti prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospejo v izplačilo polletno za nazaj, vsakega 19. 7. in 19. 1. v letu, do končne dospelosti glavnice obveznice, pri čemer se obresti, ki zapadejo 19. 7. 2009, izplačajo skupaj z dospelostjo glavnice, to je 19. 7. 2009.

PRESEČNI DAN:
Za upravičenca do izplačila posameznih obveznosti iz obveznic se šteje oseba, ki je navedena vveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana