FB06 SI0022101768

ISIN:SI0022101768
Oznaka VP:FB06
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:19.9.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 6. IZDAJE
Nominalni znesek:419,6510 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera do 30. 4. 2004 znaša TOM + 4,75% letno. Obresti za prvo obrestno obdobje se izračunavajo na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obdobju in mesečni TOM. Temeljna obrestna mera TOM, ki je sestavni del obrestne mere za prvi dve leti obrestovanja, se ugotavlja skladno z veljavnim zakonom o predpisani temeljni obrestni meri. Obrestna mera od 30. 4. 2004 do zapadlosti znaša EUR + (6M EURIBOR + 2,0%). Obresti za drugo obrestno obdobje se izračunavajo na linearni način po načinu 30/360. 6 mesečni EURIBOR se ugotavlja na začetku vsakega polletnega obračunskega obdobja in je nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se 6 mesečni EURIBOR določi 30. 4. 2004 približno ob 11 uri po bruseljskem času na dan opredelitve obrestne mere. Obresti se začnejo izplačevati 30. 10. 2002. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo zaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana