AB06 SI0022101800

ISIN:SI0022101800
Oznaka VP:AB06
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.10.2002
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 6. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,90% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznice na konformni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 15. 5. 2002 dalje in se zaokrožijo na dve decimalni mesti. Glavnica se izplača v celoti ob dospetju obveznice. Obresti se izplačujejo polletno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 15. 5. in 15. 11. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 15. 11. 2002, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 15. 5. 2009. Glavnica zapade v plačilo na danveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana