NLB10 SI0022101925

ISIN:SI0022101925
Oznaka VP:NLB10
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.3.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB10, OBVEZNICE (SIT)
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBVUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:30.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Spremenljiva obrestna mera je enaka vsoti vsakokrat veljavne temeljne obrestne mere in 3,00 odstotnih točk (TOM + 3,00%) letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na konformni način, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalki. Obresti se začnejo obračunavati 20. 11. 2002. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo letno za nazaj, vsakega 20. 11. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, tj. 20. 11. 2007.

PRESEČNI DAN: več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana