NLB11 SI0022101933

ISIN:SI0022101933
Oznaka VP:NLB11
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.3.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:NLB11, OBVEZNICE (EUR)
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:13.6.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 5,10% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 20. 11. 2002. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obrestiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana