PRB6 SI0022101941

ISIN:SI0022101941
Oznaka VP:PRB6
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:20.3.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 6. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:10.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,7%. Obresti se obračunavajo od 6. 12. 2002 dalje na proporcionalni način, upoštevaje dejansko število dni v posameznem obrestnem obdobju in 365 dni za posamezno koledarsko leto, ne glede na prestopno leto. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se izplačujejo enkrat letno, in sicer 6. 12., z izjemo petega kupona, katerega obresti zapadejo 6. 6. 2008. Izplačilo glavnice se bo izvršilo ob zapadlosti obveznice, to je 6. 6. 2008.

VSEBINA PODREJENOSTI:
V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja ima imetnik obveznice pravico do poplačila terjatve na podlagi obveznice šele po poplačilu vseh navadnih (nepodrejenih) terjatev.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana