BCE7 SI0022101974

ISIN:SI0022101974
Oznaka VP:BCE7
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.7.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 7. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,15% letno. Obresti se obračunavajo na linearni način od 1. 4. 2003 dalje do dneva končne zapadlosti 1. 4. 2010, pri čemer je čas obrestovanja izražen v mesecih. Pri izračunu obresti se dnevi upoštevajo po načelu 30 dni za mesec in 360 dni za leto. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega obrestnega kupona, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti se izplačujejo letno na dan zapadlosti kupona. Prvi obrestni kupon zapade 1. 4. 2004, zadnji pa 1. 4. 2010. Končna dospelost obveznic je 1. 4. 2010, to je sedem let od dneva začetka obrestovanja. Glavnica se izplača na dan zapadlosti 1. 4. 2010.

VSEBINA PODREJENOSTI:
Obveznice BCE7 so ob stečaju oziromaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana