SLZ1 SI0022102022

ISIN:SI0022102022
Oznaka VP:SLZ1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.8.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5063361
LEI:529900I3PI8FIYICAR94
Izdajatelj:ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
Naslov:LJUBLJANSKA CESTA 003A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, SLOVENIA
Ime VP:SLOVENICA, OBVEZNICE 1. IZDAJE (PODREJENE)
Nominalni znesek:417,36 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:30.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Do 16. 6. 2005: nominalna 7% letna obrestna mera. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način, pri čemer se upošteva štetje dni po principu dejansko/360. Po 16. 6. 2005: EUR + (6 mesečni EURIBOR + 2,5 %). Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznice na dan dospelosti obresti na linearni način, pri čemer se upošteva štetje dni po principu 30/360. Nominalna obrestna mera in pribitek na EURIBOR sta fiksna. Šestmesečni EURIBOR se ugotavlja na začetku vsakega polletnega obdobja in je nespremenljiv za naslednjih šest mesecev. Prvič se šestmesečni EURIBOR določi dne 16. 6. 2005. EURIBOR se določa ob 11.00 uri po bruseljskem času na dan opredelitve obrestne mere. Obresti se začnejo obračunavati 16. 6. 2003. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne naveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana