AB07 SI0022102048

ISIN:SI0022102048
Oznaka VP:AB07
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:6.10.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 7. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:7.12.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,30% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznice na konformni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se zaokrožijo na dve decimalni mesti. Glavnica se izplača v enkratnem znesku ob dospetju obveznic, to je 21. 5. 2010. Obresti se izplačujejo polletno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 21. 5. in 21. 11. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 21. 11. 2003, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 21. 5. 2010. Obresti se pričnejo obračunavati od 21. 5. 2003 dalje. več...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana