ZT01 SI0022102063

ISIN:SI0022102063
Oznaka VP:ZT01
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:29.12.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5063345
LEI:549300KGI78MKHO38N42
Izdajatelj:ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Naslov:MIKLOŠIČEVA CESTA 019, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ZAVAROVALNICA TRIGLAV, OBV. 1. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 5
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,125% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznice na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 20. 10. 2003 dalje. Obresti se izplačujejo letno, in sicer dospejo v plačilo vsakega 20. 10. po dnevu izdaje obveznic, plačilo zadnjega kupona pa je na dan dospelosti obveznice. Prvi kupon se izplača 20. 10. 2004, zadnji kupon pa zapade v izplačilo 20. 10. 2013. Glavnica zapade v plačilo na dan dospelosti obveznice.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila glavnice oziromaveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana