FB08 SI0022102071

ISIN:SI0022102071
Oznaka VP:FB08
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:30.12.2003
Matična ali KID št. izdajatelja:5777011
LEI:
Izdajatelj:FACTOR BANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):FACTOR BANKA d.d.
Naslov:TIVOLSKA CESTA 048, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:FACTOR BANKA, OBVEZNICE 8. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.11.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera na glavnico znaša EUR + 4,80%. Realni del obrestne mere je fiksen. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 15. 10. 2003. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti obresti ne vključuje. Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, 15. 4. in 15. 10. v letu, do dospetja obveznice. Obresti se začnejo izplačevati 15. 4. 2004. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, to je 15. 10. 2008. Če dan dospelosti obveznosti izveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana