PRB7 SI0022102097

ISIN:SI0022102097
Oznaka VP:PRB7
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:10.2.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5459702
LEI:529900AH2REJFLZH3D75
Izdajatelj:PROBANKA, d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):PROBANKA, d.d.
Naslov:TRG LEONA ŠTUKLJA 012, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:PROBANKA, OBVEZNICE 7. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:2.10.2023
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,20% letno. Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznice na linearni način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obrestovalno obdobje se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 8. 12. 2003, v vseh drugih primerih pa na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, konča pa se na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospejo v plačilo letno za nazaj, vsakega 8. 12. v letu do končne dospelosti glavnice, pri čemer se obresti, ki zapadejo 8. 12. 2010, izplačajo skupaj z dospelostjo glavnice, to je 8. 12. 2010. Obresti se obračunavajo na linearni način za obrestovalna obdobja in se izplačujejo enkrat letno za nazaj, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.

PRESEČNI DAN:
Upravičenecveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana