PNO1 SI0022102121

ISIN:SI0022102121
Oznaka VP:PNO1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:17.2.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:1468286
LEI:48510012SVXRHBT5NG93
Izdajatelj:POTEZA NALOŽBE d.o.o. - v stečaju
Izdajatelj (dolgi naziv):POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. - v stečaju
Naslov:ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:POTEZA NALOŽBE, OBVEZNICE 1. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUAR
FISN:N/A
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Letna obrestna mera je fiksna in znaša 5,25% na glavnico, vodeno v EUR. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dosplelosti obresti na konformni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se upošteva število obrestovalnih obdobij v enem letu. Izdajatelj izplačuje obveznosti iz obveznic polletno, in sicer 15. 5. in 15. 11. tekočega leta. Obrestovanje se začne 15. 11. 2003. Prvo izplačilo anuitete je 15. 5. 2004, zadnje pa 15. 11. 2011. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. 11. 2003, če gre za prvo plačilo obresti od obveznic) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obveznosti iz obveznic dospejo v plačilo polletno za nazaj. Če danveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana