BZ03 SI0022102154

ISIN:SI0022102154
Oznaka VP:BZ03
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:25.5.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5860571
LEI:5493001BABFV7P27OW30
Izdajatelj:NLB d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov:TRG REPUBLIKE 002, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:BANKA ZASAVJE, OBVEZNICE 3. IZDAJE
Nominalni znesek:1.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:24.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 2
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je nespremenljiva in znaša 4,5% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način, tako da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti. Obresti se začnejo obračunavati 10. 2. 2004. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 10. 2. 2004, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti dospejo v plačilo letno za nazaj, 10. 2. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznic. Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prviveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana