MPL2 SI0022102162

ISIN:SI0022102162
Oznaka VP:MPL2
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:26.4.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5698235
LEI:485100J48XWUAN5ARA11
Izdajatelj:MP Naložbe d.o.o.
Izdajatelj (dolgi naziv):MP Naložbe, družba za naložbe d.o.o.
Naslov:Justinova ulica 011A, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID, SLOVENIA
Ime VP:MEDVEŠEK PUŠNIK, OBVEZNICE 2.IZDAJE
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:14.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 7,5% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na konformni način, upoštevaje dejansko število dni v obrestovanem obdobju in dejansko število dni v letu, za obrestovalno obdobje. Začetek obrestovanja obveznice je 10. 2. 2004 do vključno posameznih datumov dospelosti (datumi dospelosti so vključeni). Obresti se izplačujejo enkrat letno. Obveznica zapade v petih letnih obrokih, dne 10. 2. 2005, 10. 2. 2006. 12. 2. 2007, 11. 2. 2008 in 10. 2. 2009. Glavnica se izplača na dan zapadlosti, to je 10. 2. 2009.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice en delovni dan pred dnem dospelosti plačila obresti oziroma takšnega plačila.

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana