MDU1 SI0022102170

ISIN:SI0022102170
Oznaka VP:MDU1
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:14.5.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:1795058
LEI:
Izdajatelj:MP FINANCE d.d.-v likvidaciji
Izdajatelj (dolgi naziv):MEDVEŠEK PUŠNIK, finančno poslovanje, d.d.-v likvidaciji
Naslov:ŽELEZNA CESTA 018, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:MEDVEŠEK PUŠNIK DZU, OBV. 1.IZDAJE
Nominalni znesek:10.000,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:22.2.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 5,8% letno. Obresti se obračunavajo letno od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti, to je 15. 3., na linearni način, tako da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic. Začetek obrestovanja obveznice je 15. 3. 2004. Obresti dospejo v plačilo letno za nazaj 15. 3. v letu, do dospetja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo ob dospetju obveznice, to je 15. 3. 2009. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 15. 3. 2005, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Če dan dospelosti obveznice ali obresti ni delovni dan, se izplačila izvedejo prvi delovni dan po dospetju plačila.

PRESEČNIveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana