AB08 SI0022102188

ISIN:SI0022102188
Oznaka VP:AB08
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:19.5.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5026024
LEI:549300271OUEJT4RYD30
Izdajatelj:ABANKA d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):ABANKA d.d.
Naslov:SLOVENSKA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA
Ime VP:ABANKA, OBVEZNICE 8. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:27.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,900% letno. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti, se izračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila in konča na dan dospelosti obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje. Znesek obresti se obračunava od nominalne vrednosti obveznic na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v obdobju enega leta. Obresti se pričnejo obračunavati od 1. 3. 2004 dalje. Glavnica se izplača v enkratnem znesku ob dospetju obveznic, obresti se izplačujejo letno.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila glavnice oziroma obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnem dospelosti takšnega plačila oziroma plačila obresti.

VSEBINA PODREJENOSTI:
V primeru stečaja oziroma likvidacijeveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana