BCE8 SI0022102220

ISIN:SI0022102220
Oznaka VP:BCE8
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:13.7.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5026121
LEI:549300WQSYH9RIBN9225
Izdajatelj:BANKA CELJE d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje
Naslov:VODNIKOVA ULICA 002, 3000 CELJE, SLOVENIA
Ime VP:BANKA CELJE, OBVEZNICE 8. IZDAJE
Nominalni znesek:100,00 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:29.5.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,9% letno. Obresti se obračunavajo na linearni način od 15. 2. 2004 dalje do dneva končne zapadlosti 15. 2. 2011 in se izplačujejo letno. Prvi obrestni kupon zapade v izplačilo 15. 2. 2005, zadnji obrestni kupon zapade 15. 2. 2011. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti posameznega kupona, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na dan dospelosti plačila prejšnjega kupona in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Obresti od obveznic zapadejo letno, glavnica zapade v plačilo ob dospelosti obveznic, to je 15. 2. 2011.

PRESEČNI DAN:
Upravičenec do izplačila obresti je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice tri delovne dni pred dnevom dospelosti kupona obveznic.

VSEBINA PODREJENOSTI:
Obveznosti iz obveznic so ob stečaju oziroma likvidacijiveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana