PBS6 SI0022102279

ISIN:SI0022102279
Oznaka VP:PBS6
Vrsta VP:Obveznice
Prva izdaja:16.11.2004
Matična ali KID št. izdajatelja:5620112
LEI:549300OP1AFSZYE8SG12
Izdajatelj:PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d.
Izdajatelj (dolgi naziv):POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.
Naslov:ULICA VITA KRAIGHERJA 005, 2000 MARIBOR, SLOVENIA
Ime VP:POŠTNA BANKA SLOVENIJE, OBVEZNICE 6.IZD.
Nominalni znesek:417,29 EUR
Število vseh izdanih VP:0
Imenski / Prinosniški:Imenski
CFI koda:DBFUFR
FISN:N/A
Zajem podatka:23.7.2024
Št. obvestil izbranega VP: OBVESTIL: 1
Druge bistvene sestavine: OBRESTI:
Obrestna mera je fiksna in znaša 4,7% letno. Obresti se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti plačila obresti na linearni način tako, da se obrestna mera pomnoži z nominalno vrednostjo obveznic in zaokroži na dve decimalni mesti. Obresti od obveznic se plačujejo enkrat letno za nazaj in dospejo v izplačilo na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti, oz. v kolikor ta dan ni delovni dan, na prvi naslednji delovni dan. Dan dospelosti plačila obresti pomeni vsak 30. 9. v vsakem letu po 30. 9. 2004 do vključno dneva dospelosti obveznice. Obrestno obdobje pomeni obdobje, ki se začne v primeru, da gre za prvo plačilo obresti, dne 30. 9. 2004, v vseh ostalih primerih pa na zadnji dan prejšnje dospelosti plačila obresti, ter se konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje. Glavnica obveznic se izplača v enkratnemveč...

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana